Het maximaliseren van de productiviteit en effectiviteit in jouw organisatie

HR Advies

Spiegelgesprek ook voor HR Advies​

Verbinding – van mens en organisatie.

In essentie het maximaliseren van de productiviteit en effectiviteit in organisaties is wat de HR Adviseur/HR Business Partner voor je doet, onafhankelijk en objectief.

Op zoek naar een onafhankelijke en objectieve schakel in de organisatie?

FullSizeRender

Het is mijn ervaring om als HRM’er midden in de organisatie te staan en de verbindende factor te zijn tussen leiding en medewerkers. Een bevoorrechte positie want op alle vlakken krijg je mee wat er speelt. Verbinding en aansluiting houden met elkaar blijft belangrijk om als team de beoogde doelen te kunnen halen. 

Voor advies en ondersteuning van:

Het aanbrengen van structuur in de personeels-administratie

Werving & selectie

Onboarden van nieuwe medewerkers

Ontwikkel- en doorstroommogelijk-heden in kaart brengen

Het opvolgen van de Wet Verbetering Poortwachter in het ziekteverzuimproces

Uitstroom

‘Optimale klantbeleving’

Door het verbinden van de HR-processen aan de visie en missie van de onderneming.

Klantbeleving blijft aan verandering onderhevig en vraagt continu om een andere aanpak. Ook de beleving van werknemer- werkgeverschap blijft aan verandering onderhevig. Ontwikkeling is daarmee voor zowel leiding als voor medewerkers een continu proces.

Een kleine schakel in het HR-proces van kan ervoor zorgen dat verwachtingen en resultaat niet overeenkomen met elkaar. Met gevolg dat er verwijdering ontstaat tussen leiding en medewerkers.

Met aandacht en zorg de HR-processen vormgeven geeft duidelijkheid in de organisatie voor zowel leiding als voor medewerkers.

"Een goede samenwerking intern zorgt voor bevlogenheid, betrokkenheid en verbondenheid en maakt een team succesvol om te kunnen voldoen aan de externe vraag."

Laten we kennismaken!

Maak in 3 korte stappen vrijblijvend een afspraak